bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Kriopigi Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Kriopigi Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Криопиги

Празници - Намаления и промоции

664лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

19 резервации наскоро
506лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
271лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

29 резервации наскоро
192лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
506лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
664лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

29 резервации наскоро
1162лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

16 резервации наскоро
885лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро

Kriopigi Beach Hotel ваканционен комплекс е разположен на изключително красиво място и предлага неограничен изглед към Торонейския залив. Комплексът се състои от една основна и две допълнителни сгради. Безплатно туристическо влакче е на разположение на гостите с начална точка входа на хотела, междинна селището Криопиги и крайна плажа.

Местоположение на Kriopigi Beach Hotel, Халкидики

Криопиги Хотел е разположен на 300 метра от селището Криопиги, на 1 км от плажната ивица, на 5 км от космополитния център Калитеа, и на 90 км от летището на Солун.

разстояние до центъра: 420m

Адрес: Криопиги, Гърция

Удобства в Kriopigi Beach Hotel

Kriopigi Beach Hotel предлага: ресторант, бар на басейна, лоби бар, традиционна таверна Ouzeri, мини маркет, настолни игри, напълно оборудвана конферентна зала с капацитет 130 души, сейф (срещу заплащане), безплатен безжичен интернет в лобито, зоната на басейна и във всички стаи, фитнес зала, сауна, джакузи, охраняем мини клуб и детска площадка, джакузи за 10 души, открит басейн и по-малък за деца, тераса с шезлонги, чадъри, детски тенис, дартс, голям градински шах, билярд, футбол на маса. БЕЗ ТАКСА ЗА ТРАНСФЕР до плажа: Чрез туристическо влакче или микробус, шезлонги и чадъри на басейна без такса, шезлонги и чадъри на плажа срещу заплащане, за All inclusive безплатно.
За малките гости хотела предлага:
- Открита и закрита детска площадка
- Бебешко креватче в стаите и детски столчета в ресторанта
- От средата на Юни до средата на Септември Мини-Club (деца от 4 до 12 години) от 10:00 до 13:00 и от 17:00 до 20:00 часа
- От средата на Юни до средата на Септември специален ресторант за деца с детски меню от 19:00 до 20:00 часа
- От средата на Юни до средата на Септември Мини-Disco

Стаи и настаняване в Kriopigi Beach Hotel

Всички стаи са оборудвани със сателитна телевизия, климатик, безплатен Wi-Fi интернет, мини хладилник, телефон, душ кабина или вана, сешоар, балкон или тераса. Апартаментите Junior се състоят от две стаи. Една от стаите разполага с напълно оборудвана кухня и хол. В другата стая е разположена спалнята с балдахин и осветен таван. Всички Junior апартаменти са с изглед към морето и удобствата им включват: камина, вана, душ кабина, сешоар, сателитна телевизия, хладилник, телефон и безплатен Wi-Fi интернет.

Хранене, ресторанти и барове в Kriopigi Beach Hotel

ALL INCLUSIVE
- Закуска на шведска маса от 07:30 до 10:00 часа
- Обяд на бюфет от 13:30 до 15:00 часа
- Вечеря на бюфет от 19:00 до 21:00 часа
- Кафе, сладкиши и бисквити от 16:00 до 17:00 часа
- Сладолед с обяда и вечерята
- Пакетиране на закуска и обяд за участниците в екскурзии
- Private Label безалкохолни напитки: кафе, чай, шоколад, напитки, сокове, студен чай от 10:00 до 23:00 часа
- Private Label алкохолни напитки: наливна бира, бяло и червено вино, узо, ракия, уиски, текила, джин, ром, водка от 10:00 до 23:00 часа
- Шезлонги и чадъри на плажа, без такса

Почивка и забавления в Kriopigi Beach Hotel

Спортове и Развлечения
- Фитнес
- Джакузи, сауна, масаж срещу заплащане
- Билярд, футбол на маса срещу заплащане
- Баскетбол
- Пинг-понг
- Дартс
- Голям градински шах
- От средата на Юни до средата на Септември, най-малко веднъж седмично лятно кино
- От средата на Юни до средата на Септември, най-малко веднъж седмично програма анимация след вечеря

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

996лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
758лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
885лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1162лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
885лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1162лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
690лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
532лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3289лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2457лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1011лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1328лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
996лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
758лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2949лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
506лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
664лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2256лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1334лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
364лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
939лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
522лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
579лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
777лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1011лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1328лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1138лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1660лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1264лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1494лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1660лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1264лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1138лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1494лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1162лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
885лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
268лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
387лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
793лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
555лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1464лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2058лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
498лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
379лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1162лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
885лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
506лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
664лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1064лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
747лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1328лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1011лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1546лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1150лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1083лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
806лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
891лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1168лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1959лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2433лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
793лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1069лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2089лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2669лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1077лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1434лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
5549лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4406лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
830лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
632лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
948лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
671лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2334лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3020лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1223лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
927лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
598лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
401лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2875лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3865лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1934лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2528лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3956лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4649лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2444лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1811лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
8446лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
7061лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
793лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1069лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
939лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
701лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6509лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
5539лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2012лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2606лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
978лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
701лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3346лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2514лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4847лв
24.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2959лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3910лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3659лв
24.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
6083лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
5113лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2012лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2606лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
6509лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
5539лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
862лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
664лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2803лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3634лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
848лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
551лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
440лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
638лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
677лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
479лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
812лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
575лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
812лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
575лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2013лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2706лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1725лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2319лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3231лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2439лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1542лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2037лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1610лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2085лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1482лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1957лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
758лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
996лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1162лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
885лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2017лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1543лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2225лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1741лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2438лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3114лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2644лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3329лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
797лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1035лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
6330лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
7439лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
996лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
758лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4170лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3219лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2324лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1829лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1220лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1715лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3003лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2171лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1546лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1150лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2868лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2155лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3530лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4223лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3185лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2355лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1933лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2354лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1760лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1438лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3406лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2954лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2241лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4495лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2476лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1882лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3128лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2414лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
632лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
830лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4649лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1611лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2106лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3956лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
758лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
996лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2949лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2256лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2012лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2606лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
6644лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
5679лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1817лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1402лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1207лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4406лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
930лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5549лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
690лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
532лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5167лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5984лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2002лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2596лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2403лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3115лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
885лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2256лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1162лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2949лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
6036лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
7819лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3128лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2414лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2256лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2949лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2789лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2195лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
708лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
510лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2035лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1342лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
305лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
463лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2042лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
651лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
928лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1447лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
671лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
948лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
406лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
288лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
11247лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
14514лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3404лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2612лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1132лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1528лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4780лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2875лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3865лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3591лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3591лв
19-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4780лв
19-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
8787лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
7402лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2370лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3389лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1438лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3162лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1933лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2557лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1109лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3266лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1967лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
832лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1436лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2475лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1912лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1472лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2002лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1507лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4213лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3223лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
996лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
758лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1770лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2323лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
741лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
979лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3649лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2817лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4649лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3956лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
996лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
758лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
898лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3716лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2893лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1175лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1201лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2646лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2063лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
924лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1207лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
930лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
862лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
664лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
862лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
664лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1035лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
797лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
862лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
664лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3084лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3884лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
6981лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
6028лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5167лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5984лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5539лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6509лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1297лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1712лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2949лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2256лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6509лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1162лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
885лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5539лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4748лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5579лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
830лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
632лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
664лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
506лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
671лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
948лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
734лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
496лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
592лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
869лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
502лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
344лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1168лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
782лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1663лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1138лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
982лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1397лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
812лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
575лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
479лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
688лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
677лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
965лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1000лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
723лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1083лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1248лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
767лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
892лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1028лв
13-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
712лв
13-18 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
740лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
514лв
13-18 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1017лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1423лв
13-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1546лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1150лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3346лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2514лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2706лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2013лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1546лв
21-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1150лв
21-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1541лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2285лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1145лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2978лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2978лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2706лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3868лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2013лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2013лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3346лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2514лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2706лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1528лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
906лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1132лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1222лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1580лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1249лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1177лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1150лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1546лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1185лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
932лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
917лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
679лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1593лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1998лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1096лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2592лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
819лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2389лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1795лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2389лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1795лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2144лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2856лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
719лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
956лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2072лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1577лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5169лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3981лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2594лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
830лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
632лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3425лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2085лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
927лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2936лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2926лв
1-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2224лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3718лв
1-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1223лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2446лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1610лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2256лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3223лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
12714лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2949лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1162лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1853лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
885лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4213лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
16434лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2949лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1011лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
885лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2256лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
632лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1517лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1991лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
830лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1162лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1328лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2936лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3223лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3128лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2414лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4213лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2224лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4691лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3621лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2106лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1611лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
632лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
830лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1934лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2528лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1328лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1011лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2949лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2926лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3718лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2256лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2106лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1611лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1991лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1517лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2606лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2012лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1712лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
664лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1297лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4204лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
506лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3257лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2349лв
16-23 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1960лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1796лв
16-23 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2996лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2551лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2308лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1181лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1883лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2476лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
904лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
836лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
638лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1009лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
771лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5837лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4492лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3176лв
20.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4126лв
20.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
664лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
862лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
930лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1207лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
930лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1207лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1063лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1380лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3634лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3884лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3084лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2803лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2774лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2203лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3965лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4994лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2003лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2486лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
664лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
862лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1196лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1552лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
797лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1035лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1817лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1402лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
930лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1207лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2259лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1035лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
797лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2931лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
664лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
862лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3884лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3084лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1207лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
5191лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4005лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
930лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1207лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
930лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2414лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3204лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1860лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2669лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2089лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4153лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2669лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2089лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
683лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
525лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5784лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4281лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1517лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1162лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1991лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
885лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
830лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
632лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3649лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2817лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2817лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3649лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1934лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2528лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
996лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
758лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1660лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1264лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
885лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
498лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2012лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1162лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2606лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
379лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1112лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1468лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1070лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
793лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3147лв
8-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2315лв
8-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
948лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
671лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
522лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
364лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
288лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
406лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
387лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
268лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
830лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
553лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1453лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
958лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
810лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
533лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1199лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
657лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
928лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
651лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
460лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
843лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1788лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2203лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
5912лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3637лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
566лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
764лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4943лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4943лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1069лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
793лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
566лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
764лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3379лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1941лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2824лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2535лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1941лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2535лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
566лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
764лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1348лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1988лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
992лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2583лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
10228лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
8704лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7913лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6509лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
9298лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5539лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
632лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
830лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
7439лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
6330лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5539лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
6509лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2378лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2972лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4748лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5579лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
5579лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4748лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1557лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1201лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6028лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6981лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
5984лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
6981лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
6028лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5167лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6914лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
5958лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6509лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5539лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
830лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
632лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
6509лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5539лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
498лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
379лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
821лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1216лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
725лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1081лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
629лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
945лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
533лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
810лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
694лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
457лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2378лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
381лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3070лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
579лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
305лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
463лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
347лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
229лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Kriopigi Beach, Kriopigi Beach halkidiki, Kriopigi Beach kasandra, Kriopigi Beach greece, Kriopigi Beach халкидики, Kriopigi Beach касандра, Kriopigi Beach гърция, Kriopigi Beach 2023, Kriopigi Beach цени, Kriopigi Beach мнения, Kriopigi Beach цени 2023, Kriopigi Beach лято 2023, Kriopigi Beach ранни записвания, Kriopigi Beach last minute, Kriopigi Beach Hotel, Kriopigi Beach Hotel halkidiki, Kriopigi Beach Hotel kasandra, Kriopigi Beach Hotel greece, Kriopigi Beach Hotel халкидики, Kriopigi Beach Hotel касандра, Kriopigi Beach Hotel гърция, Kriopigi Beach Hotel 2023, Kriopigi Beach Hotel цени, Kriopigi Beach Hotel мнения, Kriopigi Beach Hotel цени 2023, Kriopigi Beach Hotel лято 2023, Kriopigi Beach Hotel ранни записвания, Kriopigi Beach Hotel last minute, криопиги бийч, криопиги бийч халкидики, криопиги бийч касандра, криопиги бийч гърция, криопиги бийч цени, криопиги бийч мнения, криопиги бийч цени 2023, криопиги бийч лято 2023, криопиги бийч ранни записвания, криопиги бийч хотел, криопиги бийч хотел халкидики, криопиги бийч хотел касандра, криопиги бийч хотел гърция, криопиги бийч хотел цени, криопиги бийч хотел мнения, криопиги бийч хотел цени 2023, криопиги бийч хотел лято 2023, криопиги бийч хотел ранни записвания

cache load