bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Kriopigi Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Kriopigi Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Криопиги

Празници - Намаления и промоции

1231лв
985лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
788лв
631лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
296лв
237лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
592лв
473лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
473лв
379лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
370лв
296лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
222лв
178лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
355лв
284лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%

Kriopigi Beach Hotel ваканционен комплекс е разположен на изключително красиво място и предлага неограничен изглед към Торонейския залив. Комплексът се състои от една основна и две допълнителни сгради. Безплатно туристическо влакче е на разположение на гостите с начална точка входа на хотела, междинна селището Криопиги и крайна плажа.

Местоположение на Kriopigi Beach Hotel, Халкидики

Криопиги Хотел е разположен на 300 метра от селището Криопиги, на 1 км от плажната ивица, на 5 км от космополитния център Калитеа, и на 90 км от летището на Солун.

разстояние до центъра: 420m

Адрес: Криопиги, Гърция

Удобства в Kriopigi Beach Hotel

Kriopigi Beach Hotel предлага: ресторант, бар на басейна, лоби бар, традиционна таверна Ouzeri, мини маркет, настолни игри, напълно оборудвана конферентна зала с капацитет 130 души, сейф (срещу заплащане), безплатен безжичен интернет в лобито, зоната на басейна и във всички стаи, фитнес зала, сауна, джакузи, охраняем мини клуб и детска площадка, джакузи за 10 души, открит басейн и по-малък за деца, тераса с шезлонги, чадъри, детски тенис, дартс, голям градински шах, билярд, футбол на маса. БЕЗ ТАКСА ЗА ТРАНСФЕР до плажа: Чрез туристическо влакче или микробус, шезлонги и чадъри на басейна без такса, шезлонги и чадъри на плажа срещу заплащане, за All inclusive безплатно.
За малките гости хотела предлага:
- Открита и закрита детска площадка
- Бебешко креватче в стаите и детски столчета в ресторанта
- От средата на Юни до средата на Септември Мини-Club (деца от 4 до 12 години) от 10:00 до 13:00 и от 17:00 до 20:00 часа
- От средата на Юни до средата на Септември специален ресторант за деца с детски меню от 19:00 до 20:00 часа
- От средата на Юни до средата на Септември Мини-Disco

Стаи и настаняване в Kriopigi Beach Hotel

Всички стаи са оборудвани със сателитна телевизия, климатик, безплатен Wi-Fi интернет, мини хладилник, телефон, душ кабина или вана, сешоар, балкон или тераса. Апартаментите Junior се състоят от две стаи. Една от стаите разполага с напълно оборудвана кухня и хол. В другата стая е разположена спалнята с балдахин и осветен таван. Всички Junior апартаменти са с изглед към морето и удобствата им включват: камина, вана, душ кабина, сешоар, сателитна телевизия, хладилник, телефон и безплатен Wi-Fi интернет.

Хранене, ресторанти и барове в Kriopigi Beach Hotel

ALL INCLUSIVE
- Закуска на шведска маса от 07:30 до 10:00 часа
- Обяд на бюфет от 13:30 до 15:00 часа
- Вечеря на бюфет от 19:00 до 21:00 часа
- Кафе, сладкиши и бисквити от 16:00 до 17:00 часа
- Сладолед с обяда и вечерята
- Пакетиране на закуска и обяд за участниците в екскурзии
- Private Label безалкохолни напитки: кафе, чай, шоколад, напитки, сокове, студен чай от 10:00 до 23:00 часа
- Private Label алкохолни напитки: наливна бира, бяло и червено вино, узо, ракия, уиски, текила, джин, ром, водка от 10:00 до 23:00 часа
- Шезлонги и чадъри на плажа, без такса

Почивка и забавления в Kriopigi Beach Hotel

Спортове и Развлечения
- Фитнес
- Джакузи, сауна, масаж срещу заплащане
- Билярд, футбол на маса срещу заплащане
- Баскетбол
- Пинг-понг
- Дартс
- Голям градински шах
- От средата на Юни до средата на Септември, най-малко веднъж седмично лятно кино
- От средата на Юни до средата на Септември, най-малко веднъж седмично програма анимация след вечеря

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1708лв
1367лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1265лв
1012лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
643лв
514лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
953лв
763лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
515лв
412лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
781лв
625лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
883лв
706лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1326лв
1061лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2968лв
2375лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2193лв
1754лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
991лв
793лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
725лв
580лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1355лв
1084лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1001лв
801лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
710лв
568лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
444лв
355лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
991лв
793лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
725лв
580лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1190лв
952лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
791лв
633лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
509лв
407лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
332лв
265лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2928лв
2196лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
3925лв
2944лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
409лв
327лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
276лв
220лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
373лв
298лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
240лв
192лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1065лв
852лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
666лв
533лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
827лв
661лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1226лв
981лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
3826лв
3060лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
545лв
436лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
367лв
294лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1378лв
1103лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1910лв
1528лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
496лв
397лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
363лв
290лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2707лв
2166лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2042лв
1634лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
4322лв
3457лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3214лв
2571лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3969лв
3175лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
5432лв
4345лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2522лв
2017лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3607лв
2886лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
3452лв
2762лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2522лв
2017лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1081лв
865лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1480лв
1184лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3063лв
2297лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
4060лв
3045лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
793лв
634лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1702лв
1361лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
817лв
654лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
551лв
441лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2757лв
2205лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3820лв
3056лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
345лв
276лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
478лв
382лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
3279лв
2623лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2348лв
1879лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2865лв
2292лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2067лв
1654лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
991лв
793лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
725лв
580лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1480лв
1184лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1081лв
865лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2677лв
2008лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
3763лв
2822лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
1321лв
1057лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1764лв
1411лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
4511лв
3609лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
3403лв
2723лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1157лв
925лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
846лв
677лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1420лв
1136лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
888лв
710лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2388лв
1910лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1723лв
1378лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
605лв
484лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1723лв
1378лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
4039лв
3231лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2120лв
1590лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1566лв
1175лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2388лв
1910лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2975лв
2380лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2382лв
1906лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3158лв
2526лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
3044лв
2435лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2246лв
1797лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
3551лв
2664лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
2621лв
1966лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2478лв
1983лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1814лв
1451лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1814лв
1451лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2590лв
2072лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
1157лв
925лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
2418лв
1814лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
3305лв
2478лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
846лв
677лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2522лв
2017лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3607лв
2886лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
846лв
677лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1157лв
925лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2522лв
1891лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
2882лв
2305лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3945лв
3156лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3452лв
2589лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
725лв
544лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
991лв
744лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
2246лв
1685лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
3044лв
2283лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2348лв
1761лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
3146лв
2360лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
2042лв
1634лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2707лв
2166лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1702лв
1361лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1957лв
1566лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2733лв
2186лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
3044лв
2435лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2246лв
1797лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1988лв
1491лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1457лв
1092лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
406лв
304лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
627лв
471лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
459лв
367лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
681лв
545лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
459лв
367лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
681лв
545лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1188лв
950лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1742лв
1393лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1157лв
867лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
846лв
635лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
846лв
677лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2865лв
2292лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1157лв
925лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2067лв
1654лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2959лв
2367лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2161лв
1729лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
846лв
635лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1157лв
867лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
2193лв
1754лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2968лв
2375лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2193лв
1754лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2968лв
2375лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
846лв
677лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2533лв
1900лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1157лв
925лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
3419лв
2565лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
4732лв
3785лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
3336лв
2668лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3826лв
3060лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3158лв
2526лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
2382лв
1906лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2537лв
2029лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1872лв
1498лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2382лв
1906лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3158лв
2526лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3551лв
2841лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
2621лв
2097лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3670лв
2936лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
528лв
396лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
706лв
529лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
3551лв
2841лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2621лв
2097лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3914лв
3131лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
5244лв
4195лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1702лв
1361лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1835лв
1468лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1934лв
1450лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2598лв
1949лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1157лв
925лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
846лв
677лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1882лв
1506лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1217лв
974лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1527лв
1222лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
907лв
725лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
148лв
118лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
237лв
189лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2461лв
1969лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3481лв
2785лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
681лв
545лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
459лв
367лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
672лв
538лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
982лв
786лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2865лв
2292лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2412лв
1930лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3343лв
2674лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2067лв
1654лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1233лв
986лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
901лв
720лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
991лв
793лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
725лв
580лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
2544лв
2035лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1879лв
1504лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
605лв
484лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
605лв
453лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
826лв
620лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2522лв
1891лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
3607лв
2706лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
2193лв
1754лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1879лв
1504лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
2412лв
1930лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2968лв
2375лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
3343лв
2674лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2544лв
2035лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1566лв
1253лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1122лв
897лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1723лв
1378лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2120лв
1696лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2388лв
1910лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1521лв
1216лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3608лв
2706лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
3022лв
2418лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2247лв
1798лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
424лв
339лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
4827лв
3620лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
313лв
251лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2274лв
1706лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1308лв
1046лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2894лв
2171лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1773лв
1418лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
2677лв
2008лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
3763лв
2822лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
3217лв
2573лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2286лв
1829лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2723лв
2178лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3609лв
2887лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
4963лв
3722лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
925лв
740лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3744лв
2808лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
793лв
594лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1058лв
794лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1235лв
988лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
529лв
397лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
396лв
297лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1311лв
1049лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
979лв
783лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2382лв
1787лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
3131лв
2505лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3158лв
2369лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
4195лв
3356лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1370лв
1027лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
1835лв
1376лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
3131лв
2348лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
4372лв
3279лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1566лв
1252лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2097лв
1678лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
2186лв
1640лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1566лв
1174лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
3744лв
2995лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
5073лв
4059лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2733лв
2186лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2042лв
1634лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
3551лв
2841лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
3670лв
2936лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2707лв
2166лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1957лв
1566лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2621лв
2097лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1702лв
1276лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2256лв
1692лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
3826лв
3060лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
547лв
410лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
391лв
294лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
4059лв
3044лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2995лв
2246лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
2256лв
1805лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1702лв
1361лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
1261лв
946лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1566лв
1253лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1322лв
1057лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1726лв
1295лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
2120лв
1696лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
967лв
774лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
846лв
677лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3852лв
3082лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2193лв
1754лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
5448лв
4358лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1157лв
925лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
2813лв
2251лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1157лв
925лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
846лв
677лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1209лв
907лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1652лв
1239лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3962лв
2972лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
5669лв
4252лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1421лв
1066лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
956лв
717лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1847лв
1478лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1182лв
946лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
355лв
266лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
222лв
167лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
237лв
189лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
148лв
118лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
828лв
663лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
518лв
414лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
444лв
333лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
710лв
532лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
355лв
284лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
222лв
178лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
237лв
189лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
148лв
118лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
444лв
333лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
710лв
532лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1749лв
1399лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1084лв
867лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
473лв
355лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
864лв
691лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
554лв
443лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
296лв
222лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
515лв
387лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
781лв
586лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
424лв
318лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
645лв
484лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
3109лв
2487лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2046лв
1636лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3295лв
2636лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
441лв
331лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
391лв
313лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
663лв
497лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
4668лв
3735лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
258лв
206лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4089лв
3271лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
5729лв
4583лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
551лв
441лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
9115лв
7292лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2138лв
1603лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
367лв
294лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
643лв
514лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3135лв
2351лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
12660лв
10128лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
953лв
763лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
817лв
654лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
545лв
436лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
459лв
367лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
681лв
545лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
276лв
220лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
409лв
327лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1425лв
1140лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2090лв
1672лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2938лв
2350лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2052лв
1641лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
950лв
760лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1393лв
1115лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1253лв
1002лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1696лв
1357лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2120лв
1696лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2544лв
2035лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1566лв
1253лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1879лв
1504лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1233лв
986лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
901лв
720лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
345лв
258лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
605лв
484лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
478лв
358лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
605лв
484лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
2522лв
2017лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3452лв
2762лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
967лв
725лв
21-29 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1322лв
991лв
21-29 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
3343лв
2674лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2412лв
1930лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2388лв
1791лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
2120лв
1696лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2544лв
2035лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1723лв
1292лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1879лв
1504лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1566лв
1253лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2522лв
2017лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3607лв
2886лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
2388лв
1910лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1723лв
1378лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3343лв
2674лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
2412лв
1930лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4328лв
3462лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
3131лв
2505лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1973лв
1480лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
2161лв
1729лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1441лв
1081лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1378лв
1103лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1566лв
1253лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2009лв
1608лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3092лв
2474лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1910лв
1528лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1276лв
1021лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
725лв
580лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
991лв
793лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1742лв
1393лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
605лв
484лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
3402лв
2552лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
2472лв
1854лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
3123лв
2499лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1757лв
1406лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
4417лв
3534лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2193лв
1754лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3220лв
2576лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1292лв
1034лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1190лв
893лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
880лв
660лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
3551лв
2841лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1411лв
1129лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1057лв
845лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2621лв
2097лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2042лв
1634лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2707лв
2166лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
3670лв
2936лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2995лв
2396лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
4059лв
3247лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2246лв
1797лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2042лв
1634лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3044лв
2435лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2707лв
2166лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2256лв
1692лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1702лв
1276лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1702лв
1276лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
2256лв
1692лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1235лв
988лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2537лв
1903лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1872лв
1404лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1057лв
845лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1411лв
1129лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
5088лв
4071лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
6817лв
5453лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
2621лв
2097лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3551лв
2841лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2622лв
2097лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1957лв
1566лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1235лв
926лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
2470лв
1976лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
925лв
693лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1849лв
1479лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1058лв
794лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1235лв
926лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
793лв
594лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
925лв
693лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
3063лв
2297лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3063лв
2451лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
4060лв
3045лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
4060лв
3248лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2348лв
1761лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1566лв
1252лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3279лв
2459лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1835лв
1468лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2097лв
1678лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1411лв
1058лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
925лв
740лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1057лв
793лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1370лв
1096лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3158лв
2368лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2382лв
1787лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2382лв
1906лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3158лв
2526лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
529лв
423лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
396лв
317лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1702лв
1276лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2256лв
1692лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
2348лв
1761лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2995лв
2396лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4059лв
3247лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3146лв
2360лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
1235лв
988лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2621лв
1966лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
3551лв
2664лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1835лв
1376лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
1370лв
1027лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
902лв
722лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1213лв
970лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
2553лв
2042лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2193лв
1754лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3639лв
2911лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
3123лв
2499лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2995лв
2396лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
2220лв
1776лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1088лв
871лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
3607лв
2706лв
30.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
2522лв
1891лв
30.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1487лв
1190лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
3101лв
2481лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4298лв
3438лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
725лв
544лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1451лв
1161лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1566лв
1253лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1983лв
1586лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
991лв
744лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
826лв
620лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
605лв
453лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
2120лв
1696лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
496лв
397лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
363лв
290лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
363лв
290лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
496лв
397лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
330лв
264лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
242лв
193лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1157лв
867лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
2577лв
1933лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
846лв
635лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1801лв
1351лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2161лв
1621лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
3092лв
2319лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2161лв
1621лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2959лв
2219лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
899лв
674лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
633лв
475лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
735лв
588лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1089лв
872лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
367лв
294лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
643лв
482лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-25%
545лв
436лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
953лв
715лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
276лв
220лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
409лв
327лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
272лв
218лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
953лв
763лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
643лв
514лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
184лв
147лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
625лв
469лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
935лв
702лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1183лв
947лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
222лв
178лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
947лв
757лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
828лв
663лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
518лв
414лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
740лв
592лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
592лв
474лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
355лв
284лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
828лв
663лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
518лв
414лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2090лв
1672лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1742лв
1393лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1425лв
1140лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
919лв
735лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
551лв
441лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
459лв
367лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1188лв
950лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1362лв
1089лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1089лв
872лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
735лв
588лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
817лв
654лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
681лв
545лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1976лв
1581лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2862лв
2290лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
846лв
677лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
580лв
464лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2162лв
1730лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3093лв
2474лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2412лв
1930лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3343лв
2674лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2412лв
1930лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3343лв
2674лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
3392лв
2714лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
967лв
774лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2506лв
2005лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1322лв
1057лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2067лв
1654лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2865лв
2292лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1879лв
1504лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2544лв
2035лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2193лв
1754лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1879лв
1504лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2968лв
2375лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2544лв
2035лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1879лв
1504лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2544лв
2035лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2220лв
1776лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2995лв
2396лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1133лв
906лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1179лв
943лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1907лв
1525лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
869лв
695лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
605лв
484лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
661лв
529лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
869лв
695лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1003лв
802лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1179лв
943лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2571лв
2057лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
484лв
387лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
737лв
589лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
1532лв
1225лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3670лв
2936лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2707лв
2166лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2042лв
1634лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1566лв
1252лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2186лв
1749лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1957лв
1566лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2733лв
2186лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
3279лв
2623лв
11-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
3279лв
2623лв
11-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2348лв
1879лв
11-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2348лв
1879лв
11-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1925лв
1540лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
2590лв
2072лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
1254лв
1003лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1697лв
1358лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1521лв
1216лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1122лв
897лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
990лв
792лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1344лв
1075лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
858лв
686лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1168лв
934лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
1907лв
1525лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2571лв
2057лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
605лв
484лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
661лв
529лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
484лв
387лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
363лв
290лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
496лв
397лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2998лв
2398лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1912лв
1530лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1054лв
843лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
699лв
559лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
918лв
734лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
607лв
486лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1661лв
1329лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1107лв
885лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
645лв
516лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
424лв
339лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Kriopigi Beach, Kriopigi Beach halkidiki, Kriopigi Beach kasandra, Kriopigi Beach greece, Kriopigi Beach халкидики, Kriopigi Beach касандра, Kriopigi Beach гърция, Kriopigi Beach 2024, Kriopigi Beach цени, Kriopigi Beach мнения, Kriopigi Beach цени 2024, Kriopigi Beach лято 2024, Kriopigi Beach ранни записвания, Kriopigi Beach last minute, Kriopigi Beach Hotel, Kriopigi Beach Hotel halkidiki, Kriopigi Beach Hotel kasandra, Kriopigi Beach Hotel greece, Kriopigi Beach Hotel халкидики, Kriopigi Beach Hotel касандра, Kriopigi Beach Hotel гърция, Kriopigi Beach Hotel 2024, Kriopigi Beach Hotel цени, Kriopigi Beach Hotel мнения, Kriopigi Beach Hotel цени 2024, Kriopigi Beach Hotel лято 2024, Kriopigi Beach Hotel ранни записвания, Kriopigi Beach Hotel last minute, криопиги бийч, криопиги бийч халкидики, криопиги бийч касандра, криопиги бийч гърция, криопиги бийч цени, криопиги бийч мнения, криопиги бийч цени 2024, криопиги бийч лято 2024, криопиги бийч ранни записвания, криопиги бийч хотел, криопиги бийч хотел халкидики, криопиги бийч хотел касандра, криопиги бийч хотел гърция, криопиги бийч хотел цени, криопиги бийч хотел мнения, криопиги бийч хотел цени 2024, криопиги бийч хотел лято 2024, криопиги бийч хотел ранни записвания

cache load